al-Masih

Berasal dari kata Ibrani Masyiakh atau Mesias. Ertinya ‘Yang dilantik atau diurapi Allah.’ Gelaran ini digunakan khususnya untuk merujuk kepada Isa dan disebut sebagai ‘Isa al-Masih.’ Kedatangan-Nya telah berkali-kali dinubuatkan di dalam Kitab Suci. Banyak orang mengharapkan al-Masih mendirikan kerajaan di bumi yang akan menggulingkan pemerintahan Rom. Akan tetapi Isa al-Masih berkata, ‘Kerajaan-Ku bukanlah di dunia ini (KSI: Yahya 18:36).’ Dia datang untuk melepaskan manusia daripada dosa dan mendirikan Kerajaan Allah di dalam jiwa manusia. Apabila Isa kembali ke bumi pada akhir zaman, Dia akan menghukum mereka yang tidak mengenal Allah, dan mereka yang tidak taat kepada Injil (KSI: 2 Tesalonika 1:7 – 9). Lihat Isa al-Masih, Dosa.