Kerajaan Allah

Pemerintahan dan kedaulatan (‘Darul Ilahi’) yang telah didirikan dalam hati dan jiwa manusia dan yang akan diserlahkan dengan sempurnanya pada Hari Akhir. Isa al-Masih menyatakan bahawa Kerajaan Allah sudah dekat kepada sesiapa yang bertaubat (KSI: Matius 4:17). Isa al-Masih juga menyatakan kepada tokoh agama Nikodemas bahawa seseorang hanya boleh memasuki Kerajaan Allah jikalau dia dilahirkan semula (KSI: Yahya 3:3 – 5). Apabila Isa kembali ke syurga, Allah meletakkan al-Masih sebagai pemimpin atas kerajaan-Nya (KSI: Efesus 1:19 – 23) dan pada Hari Akhir Dia akan mengembalikan kerajaan kepada Allah (KSI: 1 Korintus 15:24). Kerajaan Allah juga dikenali sebagai ‘Kerajaan Syurga’ (KSI: Matius 3:2). Lihat al-Masih.