Bantuan
Tutup

Bantuan

Untuk memulai carian, anda boleh:-

  • memasukkan perkataan yang dirasai penting di kosongan yang bertajuk "Mencari dengan kata kunci", ataupun
  • mengklik sepatah nama surah.

Setelah laman keputusan carian dipaparkan, carian anda boleh diteluskan dengan memasukkan perkataan lagi, ataupun dengan mengklik sepatah nama surah.

Carian anda boleh juga diluaskan kembali dengan mengklik simbol "x" yang sesuai di bawah tajuk "Carian semasa".

Untuk membuat carian dengan perkataan kunci secara lebih canggih, klik link "Pilihan lagi" yang terletak di tepi punaknya. Di laman ini, pilihan untuk menggunakan perkataan yang dimasukkan dengan cara-cara lain, contohnya mencari frasa tepat ataupun mencari ayat yang tidak berisi salah satu pun daripada perkataan yang dimasukkan.

Cari Maklumat

Di laman ini anda boleh mencari maklumat tentang topik, nama, istilah dan ayat-ayat Kitab Suci Zabur dan Injil.

Sistem carian yang fleksibel menggunakan teknoloji terkini disiapkan semoga maklumat yang anda cari dapat ditemui dengan cepat.

Sekiranya maklumat yang anda cari tidak wujud di laman web ini, sila hubungi kami menyebut pertanyaan anda.