Taurat

Kami memohon maaf kerana pilihan daripada Kitab Taurat dan Kitab Para Nabi dalam Bahasa Malaysia belum siap lagi. Namun begitu, kami sukacita mempersembahkan sesetengah pilihan yang sudah siap diterbitkan dalam Bahasa Indonesia.

Kejadian

Keluaran

Yusak

Rut

1 Samuil

2 Samuil

Daniel