Injil

Kata ini berasal dari bahasa Yunani euanggelion, yang ertinya ‘khabar gembira’ atau ‘berita baik.’ Kedatangan Isa al-Masih dan bermulanya Kerajaan Allah di dunia ini merupakan intipati Injil yang harus diberitakan ke mana-mana (KSI: Matius 24:14). Injil juga merupakan nama Kitab Suci yang diwahyukan melalui pengikut-pengikut Isa al-Masih tentang riwayat hidup dan ajaran-ajaran-Nya.