Paulus (Rasul)

Rasul Isa al-Masih yang juga bernama Saul (KSI: Kisah Para Rasul 7:58). Dia termasuk golongan mazhab Farisi dan turut menganiaya pengikut-pengikut Isa. Dia bertaubat dan dipanggil menjadi rasul, khususnya bagi bangsa-bangsa di luar bani Israel (KSI: Kisah Para Rasul 9; KSI: Galatia 1:13 – 16). Dia pergi ke banyak tempat untuk memberitakan Injil dan mendirikan jemaah-jemaah baru. Paulus menulis surat-suratnya kepada para jemaah untuk membimbing mereka sebagai pengikut-pengikut Isa al-Masih. Beberapa surat rasul menjadi bahagian Firman Allah apabila rasul itu ‘digerakkan oleh Roh Suci untuk menyampaikan kata-kata daripada Allah’ (KSI: 2 Petrus 1:20 – 21).