Israel

Istilah ‘Israel’ yang terdapat di dalam Kitab Suci Taurat, Zabur dan Injil tidak sama dengan negara Israel yang hari ini ada di Timur Tengah hari ini, tetapi adalah:

Nama baru Nabi Yakub yang diberikan Allah selepas malam pergelutan di Penuel (KST: Kejadian 32:22 – 32). Dalam bahasa Ibrani bererti ‘Allah berusaha.’

Keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Mereka ini terpilih sebagai umat Allah tetapi seringkali mengingkari-Nya.