Zabur (Kitab Suci)

Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada beberapa hamba Allah, terutamanya Nabi Daud. Kitab Suci Zabur adalah bahagian firman Allah yang khususnya bercakap secara langsung kepada hati manusia, kerana kitab ini berbentuk puisi yang menyentuh kesengsaraan serta kegembiraan hidup. Melalui teladan Nabi Daud kitab ini menunjukkan kita bagaimana kita dapat mendekati Allah dengan hati nurani (KSZ: 62:8, 66:18).