Bantuan
Tutup

Bantuan

 1. Klik nama surah di menu di sebelah kiri skrin;
 2. Klik nombor bab di kotak "lompat ke bab" kalau ada yang anda ingin;
 3. Gunakan roda mouse, "scroll bar" dan punak kawalan yang berikut untuk mengawal gerakan skrin ke atas atau ke bawah, selain tingginya:-

  punak pada sudut atas kanan:

     1. naik sepanjang satu ayat
     2. naik sepanjang semuka surat

  punak pada sudut bawah kanan:
     3. turun sepanjang semuka surat
     4. turun sepanjang satu ayat

  punak pada sudut bawah kiri:

     5. paparkan kurang banyak ayat
     6. paparkan lebih banyak ayat

 4. Gunakan punak di bawah tingkap bacaan untuk mencetak petikan teks, muat turunnya ataupun mengongsinya dengan kawan.

Zabur Jilid 2

Lompat ke bab 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Teks daripada Kitab Suci Zabur dan Injil, hak cipta terpelihara © 2008, 2013 Pengamat Kitab Mulia.