Jemaah

Sekumpulan orang, umat Allah yang mengasihi dan mematuhi-Nya dengan segenap jiwa, hati dan akal serta mengasihi satu sama lain (KSI: Matius 22:37 – 39). Sebagai anggota satu tubuh, pengikut Isa al-Masih beribadat, mengkaji dan mengimani Kitab Suci, bersaudara, melayani dan mengkhabarkan Injil bersama-sama (KSI: Kisah Para Rasul 2:42 – 47).