Beelzebul

Salah satu daripada nama Iblis atau Syaitan (KSI: Matius 10:25). Lihat Syaitan.