Iblis

Si durjana yang melawan Allah serta rancangan penyelamatan-Nya. Juga disebut ‘si durjana’ (KSI: Matius 6:13). Kata asli dalam bahasa Ibrani dan Yunani bererti ‘pendakwa’. Iblis adalah ‘pembunuh manusia dari mulanya tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Dia adalah pembohong dan bapa semua dusta’ (KSI: Yahya 8:44). Pada akhir zaman, kuasanya akan meningkat (KSI: Wahyu 12:1 – 17), tetapi akhirnya dia akan dikalahkan oleh kuasa firman Allah (KSI: Wahyu 19:11 – 20:6).