Isa al-Masih

Juga dikenali sebagai Isa Putera Maryam atau Isa. ‘Isa’ adalah nama peribadi-Nya dan berasal daripada kata Ibrani yang bermaksud ‘Allah menyelamatkan.’ ‘Al-Masih’ adalah gelaran istimewa hanya untuk Isa.

Nabi-nabi dahulu kala telah menulis bahawa al-Masih akan datang untuk menjadi raja teragung orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengharapkan al-Masih itu akan melepaskan mereka daripada penjajahan Rom tetapi tujuan kedatangan-Nya jauh lebih besar daripada itu. Dia telah datang sebagai cahaya dunia untuk melepaskan manusia daripada kegelapan dosa (KSI Yahya 8:12). Lihat al-Masih.