Putera

Putera bermaksud ‘anak lelaki’ atau ‘anak lelaki raja’. Istilah ‘putera’ biasanya digunakan untuk menyatakan perasaan hormat atau kasih sayang. Perkataan ‘putera’ juga digunakan secara metaforik seperti dalam istilah sehari-hari ‘bumiputera.’ ‘Bumiputera’ tidak bermaksud bumi melahirkan anak tetapi lebih kepada hubungan rapat antara manusia dengan bumi ini. Lihat Anak, Putera Allah.