Penyelamat

Utusan Allah, iaitu Isa al-Masih yang datang ke bumi untuk menyelamatkan umat Allah. Nama ‘Isa’ merupakan terjemahan ke dalam bahasa Siria dari bahasa Ibrani Yesyua yang bererti ‘Allah menyelamatkan.’ Allah mengirim malaikat Jibrail untuk menyatakan kepada Maryam bahawa dia akan melahirkan seorang anak lelaki yang ‘akan menyelamatkan umat-Nya daripada dosa mereka’ (KSI: Lukas 2:11).