Bantuan
Tutup

Bantuan

 1. Klik nama surah di menu di sebelah kiri skrin;
 2. Klik nombor bab di kotak "lompat ke bab" kalau ada yang anda ingin;
 3. Gunakan roda mouse, "scroll bar" dan punak kawalan yang berikut untuk mengawal gerakan skrin ke atas atau ke bawah, selain tingginya:-

  punak pada sudut atas kanan:

     1. naik sepanjang satu ayat
     2. naik sepanjang semuka surat

  punak pada sudut bawah kanan:
     3. turun sepanjang semuka surat
     4. turun sepanjang satu ayat

  punak pada sudut bawah kiri:

     5. paparkan kurang banyak ayat
     6. paparkan lebih banyak ayat

 4. Gunakan punak di bawah tingkap bacaan untuk mencetak petikan teks, muat turunnya ataupun mengongsinya dengan kawan.

Zabur Jilid 5

Lompat ke bab 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Teks daripada Kitab Suci Zabur dan Injil, hak cipta terpelihara © 2008, 2013 Pengamat Kitab Mulia.