Samaria

Pada zaman Isa, Samaria adalah daerah di antara Galilea (utara) dan Yudea (selatan). Penduduknya dibenci oleh ramai orang, khususnya bani Israel kerana perbezaan agama dan adat istiadat (KSI: Lukas 10:25 – 37).