Putera Allah

Gelaran Isa yang jarang digunakan oleh diri-Nya sendiri, tetapi suatu gelaran yang diakui Isa apabila Dia dipanggil dengan ungkapan ini oleh pihak lain (KSI: Matius 4:1 – 9, 26:63). Allah kadang-kala merujukkan kepada Isa sebagai putera-Nya dan Isa sering merujuk kepada Allah sebagai Bapa-Nya. Perkataan ‘putera’ dan ‘bapa’ harus difahami secara rohani bukan secara jasmani. Allah adalah Roh. Kelahiran Isa al-Masih adalah suatu mukjizat. Isa tidak mempunyai bapa jasmani, tetapi dilahirkan oleh Maryam yang masih dara (KSI: Lukas 1:35).

Gelaran ‘Putera Allah’ berhubungan dengan dua gelaran Isa yang lain, iatu Firman Allah (KSI: Yahya 1:1, 14; KSI: 1 Yahya 1:1 – 2) dan juga al-Masih (KSI: Matius 16:16). Seorang putera itu bertutur dan bertindak bagi pihak ayahandanya. Sebagai Firman Allah, Isa bertutur bagi pihak Allah, membawa kata-kata yang penuh dengan kebenaran dan kasih kurnia (KSI: Yahya 1:14). Sebagai al-Masih, Isa bertindak bagi pihak Allah, membawa Kerajaan Allah kepada umat-Nya (KSI: Matius 4:17). Dalam caranya yang tersendiri, Isa al-Masih menyatakan Allah sehingga Isa berkata kepada pengikut-Nya, ‘Sesiapa yang telah melihat-Ku, telah melihat Bapa’ (KSI: Yahya 14:5 – 14). Pengikut Isa al-Masih yang sejati mengakui Dia adalah satu-satunya Putera Allah (KSI: Yahya 20:31).