Kehidupan Kekal

Kehidupan bersama Allah yang tidak berkesudahan dan juga satu cara hidup yang baru. Isa al-Masih mengajar bahawa jalan masuk ke kehidupan kekal adalah sempit dan tidak ramai yang menemuinya, tetapi jalan ke neraka lebar dan mudah ditemui (KSI: Matius 7:13 – 14). Isa menjelaskan bahawa kehidupan kekal dialami di dalam Kerajaan Allah, tetapi penghakiman dan penghukuman adalah ganjaran bagi mereka yang hidup di luarnya (KSI: Matius 13:41– 42).