Anak

Sungguhpun biasanya digunakan untuk merujuk kepada anak jasmani, perkataan ini digunakan juga secara metafora/kiasan, contohnya untuk merujuk kepada Iblis, yang telah memberontak terhadap Yang Maha Kuasa (‘anak fajar’ — KST: Yasyaya 14:12). Perkataan ‘putera’ lebih kerap digunakan dengan erti metafora dalam Kitab Suci Injil, terutamanya mengenai Isa al-Masih. Lihat Putera Allah.